o promieniowaniu UV w dezynfekcji

Skuteczność biobójcza promieniowania UV-C i UV-V

Lampy UV-C/UV-V wykazują się dużą skutecznością działania, inaktywując bioaerozol do 99,9%.  

Wirusy powodują większość infekcji górnych dróg oddechowych (do 90 %), włączając w to obecnie najgroźniejszego przeciwnika, jakim jest koronawirus wywołujący COVID-19.

Badania naukowe potwierdzają, że w wyniku reakcji dysocjacji ozonu pod wpływem UV-C 254 nm powstają reaktywne utleniacze. Dlatego jednoczesne zastosowanie lamp o wyższym natężeniu energii fotonów UV-V i UV-C może być stosowane do oczyszczania powietrza skracając tym samym czas dekontaminacji

Na Uniwersytecie w Marburgu badano wpływ promieniowania UV-C oraz UV-V na zakaźność koronawirusa SARS-CoV ( link ). Wyniki badania potwierdziły, że efekt działania UV-C/UV-V jest znaczący i szybki. Już po jednej minucie naświetlania laboratoryjne próbki wirusa nie wykazywały zdolności do namnażania. Objętościowa ilość cząsteczek SARS-CoV w próbkach zastosowanych w tym eksperymencie badawczym była znacznie większa niż statystycznie pojawia się w pomieszczeniach, w których przebywają zakażeni wirusem pacjenci.

Czym jest promieniowanie UV?

Światło ultrafioletowe (UV) od wielu lat było znane ze swoich właściwości bakteriobójczych. W ostatnich latach okazało się również skuteczne w zwalczaniu wirusów grypy oraz bakterii odpornych na antybiotyki. Promieniowanie UV to promieniowanie o długości fali w zakresie 100-400 nm.

Rodzaje promieniowania UV - które jest skuteczne w dezynfekcji?

UV-A

Zawiera się pomiędzy 315 nm i 400 nm, uszkadza włókna kolagenowe i
zwiększa ryzyko wystąpienia zaćmy. Dociera do nas ze słońca, co jest odczuwalne po dniu spędzonym na plaży. 

NIE niszczy RNA i DNA.

UV-C

Zawarte pomiędzy 200-280 nm, charakteryzuje się silnym efektem bakteriobójczym i inaktywuje bakterie, wirusy, roztocza, grzyby, pleśnie. Może być przyczyną poparzenia skóry i zapalenia spojówek. Powoduje uszkodzenie kwasów nukleinowych, DNA i RNA.

Stosowane do dezynfekcji.

UV-B

Zawarte pomiędzy 280-315 nm ma znaczenie terapeutyczne i jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju organizmu ludzkiego. Bierze udział w syntezie witaminy D. 

NIE niszczy DNA i RNA.

UV-V

Generuje ozon, powstaje w próżni i zawiera fale o długości 100-200 nm. Ma tę właściwość (oprócz analogicznych do UV-C), ozon wytworzony w wyniku działania tych fal niszczy patogeny w miejscach zasłoniętych, które nie są poddane bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie.   

Stosowane do dezynfekcji.

Jak działa promieniowanie UV-C i UV-V?

Działanie biobójcze promieniowania UV-C/UV-V zachodzi w wyniku absorpcji energii fali elektromagnetycznej przez naświetlany obiekt. Prowadzi to do wzbudzenia atomów i jonizacji jego cząsteczek. W wyniku działania zaabsorbowanej energii zniszczeniu ulegają wiązania chemiczne w obrębie kwasów nukleinowych DNA i RNA. Promienie ultrafioletowe UV-C/UV-V działają zarówno na jądro komórkowe, jak i na ścianę komórkową. W efekcie rozbicia tych wiązań do pojedynczych aminokwasów, dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia białek i tym samym do inaktywacji wirusów, bakterii, grzybów i roztoczy.

Jak bezpiecznie dezynfekować światłem UV-C i UV-V?

  • W czasie pracy lampy UV, należy wykluczyć obecność istot żywych.
  • Zabroniona jest obecność ludzi w czasie trwania programu antywirusowego w celu uniknięcia obrażeń spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni UV na oczy i skórę.
  • Personel znajdujący w pobliżu promieniowania ultrafioletowego, powinien być wyposażony w odzież ochroną oraz nosić okulary ochronne.
  • Podczas użytkowania, powierzchnia lampy UV powinna być utrzymywana w czystości (przed włączeniem można ją przetrzeć gazikiem nasączonym alkoholem).
  • Powierzchnia dezynfekowana powinna być bezpośrednio wystawiona na działanie promieni ultrafioletowych.
  • Wymagana jest wentylacja.
  • Promienie ultrafioletowe mogą niszczyć różne mikroorganizmy, w tym bakterie, zarodniki, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje.
  • Woda i powietrze mogą być dezynfekowane za pomocą promieniowania UV.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub współpracować z nami?